Održavanje i analiza posete


Jedna od najvećih grešaka je postaviti web prezentaciju i pomisliti da ste završili posao sa internet nastupom. Ako ste odlučili da krenete u online nastup onda je neophodno da stalnim praćenjem i analizom posetioca menjate i ažurirate podatke na samoj prezentaciji. Korisnicima morate stalno da predstavljate sveže i ažurne informacije ukoliko želite da dobijete njihovo poverenje.

Održavanje web prezentacija


Kao kod automobila da bi Vas dobro i dugo služio neophodno je povremeno uraditi pregled, otkloniti nedostatke ako postoje i sl. Na naki način isto je i kod web sajta.

Da bi ste izvukli maksimum iz svog internet nastupa neophodno je stalno raditi na web sajtu. Kao što smo gore napisali danas je neophodno da stalno dodajete nove i ažurne informacije o Vašem poslovanju na internetu kako bi se na najbolji način predstavili Vašim posetiocima.

Drugi takođe važan aspekt održavanja je briga da sve na Vašem web sajtu funkcioniše onako kako Vi to želite. Recimo Vaš posetilac želi da Vas kontaktira, ode na kontakt stranu i pokuša da pošalje poruku ali iz nekog razloga to ne radi na Vašem web sajtu. Vi ste odmah izgubili potencijalnog kupca, korisnika usluge ... Ne dozvolite ovo.

Ukoliko je Vaš web sajt izgrađen na nekom od cms sistema (Joomla, WordPress, Drupal ..) da bi ovi sistemi ispravno funkcionisali neophodno je redovno ažurirati nove verzije samog sistema. Na ovaj način štitite i bezbednost Vaše web prezentacije.

Analiza posete


Jedna od prednosti interneta je upravo to što je na internetu sve merljivo.

Recimo, platite reklamni spot na TV-u i Vi nemate informaciju ko je video Vaš TV spot, da li je to potencijalni kupac korisnik Vaših usluga, da li ste imali efekta od tog ulaganja i sl.

Vi uz pomoć google Analytics koda možete da imate preciznu informaciju ko posećuje Vaš web sajt, šta gleda na Vašem web sajtu, koliko dugo se zadržao, šta je ono što ljude interesuje na Vašem web sajtu .. Sve ove informacije su jako važne jer po njima možete da razvijate plan svoje kampanje ...

Zato je analiza posete veoma bitan segment Vašeg online nastupa.

SEO optimizacija


SEO (Search engine optimization) je proces poboljšanja vidljivosti Vaše web prezentacije na internet pretraživačima (google, bing, yahoo i sl).

Zašto je to Važno?

Većina korisnika će Vas pronaći preko nekog od pretraživača, zato je jako bitno da budete što bliže vrhu za Vama bitne delatnosti i ključne reči.

Ukoliko je web sajt urađen sa dobrom SEO optimizacijom to znači da će te Vi biti pri vrhu pretrage i da će te imati više posetica i na taj način i više prodatih proizvoda ili svojih usluga.

SEO zapravo ne postoji kao vidljiva komponenta, to je proces kom se prilikom kodiranja same web prezentacije dodaju odgovarajući elementi da bi se postiglo što bolje prepoznavanje na pretraživačima. Ali za uspešnu SEO optimizaciju je neophodno stalno raditi na sadržaju Vašeg web sajta jer je SEO konstantan proces.


Pitajte nas?

Ne razumete sve te reči, zbunjuju Vas?

Nije potrebno da budete internet stručnjak, zato smo mi tu.

Kontaktirajte nas